Państwa droga do Cannes

Pełną wersję Zasad i Regulamin znaleźć można na naszej stronie internetowej.

Zgłoszenia

Zgłoszenia mogą być składane przez producentów filmowych i filmowców, przedsiębiorstwa, agencje, stacje telewizyjne, organizacje pozarządowe oraz studentów.

Internetowy formularz aplikacyjny

Każde zgłoszenie bądź serię zgłoszeń należy składać w formie elektronicznej. Formularz zgłoszeniowy można zapisać i uzupełnić w późniejszym czasie. Istnieje możliwość złożenia pojedynczego zgłoszenia w różnych kategoriach. Do kategorii „Produkcja Arts & Crafts” można zgłosić film tylko wtedy, kiedy zgłoszono go wcześniej do innych kategorii.

Kryteria przyjęcia

Zgłaszać można wyłącznie materiał wyemitowany/wyprodukowany/umieszczony w Internecie po pierwszym stycznia dwa lata przed edycją festiwalu. Należy pamiętać, że po zakończeniu procesu rejestracyjnego filmy nie będą odsyłane. Uczestnik musi posiadać prawa autorskie zgłoszonego filmu/ mediów internetowych lub mieć uprawnienia do korzystania z nich.

Opłaty rejestracyjne i inne płatności

Wszelkie informacje dotyczące opłat rejestracyjnych i innych płatności znaleźć można na naszej stronie w zakładce „Zasady i Regulamin”.

Języki

Zgłoszone filmy powinny być w wersji angielskiej, niemieckiej lub francuskiej.

Istnieje możliwość zgłoszenia filmu w innym niż wymienione powyżej języku. W takiej sytuacji, dodatkowo należy przesłać angielskie napisy, bądź streszczenie filmu dla komisji jurorskiej. Filmy zgłaszane do kategorii “Produkcja Arts & Crafts” powinny być wyprodukowane w języku angielskim, z wgranymi angielskimi napisami lub z angielskim lektorem.

Jury

Wszystkie zgłoszone produkcje zostaną ocenione przez międzynarodowe jury składające się z laureatów Oscara i Emmy, specjalistów od mediów i korporacji, znawców filmowych, a także ekspertów od spraw komunikacji i marketingu. Wyniki zostaną ogłoszone w sierpniu. Kategoria nagrody (Złoty, Srebrny, Niebieski, Czarny i Biały Delfin Grand Prix) zostanie ujawniona zwycięzcom dopiero podczas Uroczystej Gali Wręczania Nagród w Palm Beach Cannes. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Wyniki obrad nie zostaną ujawnione, dopóki uczestnik nie dokona całości opłat rejestracyjnych.

Nagrody

Złote i Srebrne Delfiny mogą być przyznane w każdej kategorii. Czarne Delfiny odnoszą się do kategorii „Produkcja Arts & Crafts”. Grand Prix czyli Biały Delfin jest wybierany spośród laureatów Złotych Delfinów.
Z okazji Ceremonii Wręczania Nagród w Cannes organizatorzy mogą także przyznać Niebieskiego Delfina dla Najlepszego Producenta Roku.
W przypadku potrzeby posiadania duplikatu statuetek, zalecamy zgłosić ten zamiar przed uroczystą Galą Wręczania Nagród. Jeśli uczestnik nie może uczestniczyć w Gali, trofeum wyślemy pocztą, jednakże wszelkie opłaty związane z dostawą ponosi odbiorca.

Aktualne opłaty związane z uczestnictwem w Ceremonii Wręczania Nagród i Uroczystej Gali znaleźć można w zakładce „Zasady i Regulamin”.

Promocja i publikacja

Podczas festiwalu w Cannes uczestnicy mogą oglądać zgłoszone filmy (o ile nie określono inaczej) w ramach programu Media Center. W przypadku przyznanej nagrody podmiot uprawniony z tytułu praw autorskich zezwala na wyświetlenie filmu podczas Uroczystej Gali Wręczania Nagród. W przypadku kategorii online, firmy zgłaszające powinny podać link/adres URL, który jest dostępny w okresie oceniania, i który jest dostępny do publicznego wglądu na www.cannescorporate.com po ogłoszeniu nagród.

Uczestnik ponosi wszystkie koszty związane z naruszeniem praw autorskich po opublikowaniu filmu.